06-53208769 mail@maykesmit.nl

Hoe ga jij om met een steeds terugkerende pijn of last in je lijf? Doe je dan aan symptoombestrijding met een pilletje of laat je onderzoeken wat er echt aan de hand is waardoor je er op de langere termijn geen last meer van hebt?

Onder de oppervlakte
Dezelfde vraag kun je stellen als je als leidinggevende in je team ergens last van hebt. Er komt niet uit wat je ervan verwacht had, de energie stokt of is er zelfs sprake van een conflict. Je wilt het oplossen en probeert van alles uit. Of je negeert het in de hoop dat het vanzelf overgaat. Je kunt echter ook analyseren wat er onder de oppervlakte meespeelt. Dan pas weet je wat je kunt doen om te zorgen dat het werkelijk beter gaat.

Jij bent onderdeel van het systeem
Een organisatie of team bestaat uit meerdere individuen of groepen. Ieder heeft zo zijn eigen plek, historie en verwachtingen en hoe die allen samen gaan bepaalt veel van de dynamiek in het grotere geheel. Als er iets niet lekker loopt, dan kan dat op meerdere vlakken en lagen een oorsprong hebben die je als leidinggevende niet altijd meteen ziet. Je bent immers dan zelf ook onderdeel van het geheel. Alles grijpt in elkaar en houdt verband wat het soms lastig maakt om te ontrafelen en te weten of je op de juiste laag de juiste interventies doet.

Juiste interventie op juiste laag?
Voor je het weet ga je als leidinggevende aan symptoombestrijding doen als je met een oplossing of aanpak komt die geen effect zal hebben op de onderliggende oorzaak. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat jouw team steeds maar in conflict raakt, terwijl de leden los van de groep prima met elkaar overweg kunnen. Je zou ze dan een training in communicatieve vaardigheden of leren omgaan met verschillen kunnen aanbieden, wat ongetwijfeld een stap in de goede richting kan zijn. Maar als je niet verder kijkt naar wat de waarde is van het conflict in het grotere geheel, of onderzoekt wat jullie in het team niet met elkaar aangaan door het conflict te laten prevaleren, wil dat nog geen garantie voor succes betekenen.

Heldere diagnose
Effectiever is het dus om – voor je met een oplossing komt om je team beter te laten presteren – eerst een grondige analyse te (laten) doen. Zo kun je een heldere diagnose stellen en daarop je interventies bepalen. Zelf richt ik me op het doen van systemische analyses in teams. Daarmee kijk ik op meerdere lagen naar wat er in en om het team speelt. Systemisch analyseren betekent ook onderzoek naar de onderstroom, de ervaren (dis)balans in het systeem, de interactiepatronen en hun betekenis voor het systeem. Als een detective – Columbo is dan ook niet voor niets mijn held – speur ik het team af op zoek naar waar de verstoppingen zitten die maken dat het team niet presteert zoals het zou kunnen presteren. Mijn bevindingen, diagnose en advies deel ik met jou en het team zodat er herkenning en commitment van alle leden is. Daarna verricht ik met jullie een aantal interventies op maat, waarna jullie zelf weer verder kunnen.

Wil jij je vinger krijgen achter de oorsprong van wat er speelt in je team, bel of mail me dan voor een afspraak.

Heb een mooie dag!

Hartelijke groet, Mayke