06-53208769 mail@maykesmit.nl

Systemisch werk mediators

Ben je mediator of conflict professional en wil je verdieping in je werk? Een ander perspectief en nieuwe tools om zichtbaar te maken wat er in de interactie tussen mensen speelt met als doel te komen tot duurzame oplossingen? Of ben je op zoek naar een andere invulling van je intervisie? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Trainingen Systemisch werk voor mediators
Er is een tweedaagse training Systemisch werken met tafelopstellingen voor familiemediators en een vierdaagse training Systemische verdieping voor mediators. Hier lees je als voorbeeld de opzet voor een programma van 4 dagen. Ook geef ik Oefendagen Systemisch werken met tafelopstellingen voor mensen die al eerder een training hebben gevolgd en meer handigheid en ervaring willen opdoen. Voor open inschrijvingen verwijs ik je naar Merlijn – waar ik deze trainingen aanbied. Heb je zelf een groepje met wie je een training Systemisch werken wil volgen, dan maak ik in samenspraak een programma op maat dat kan bestaan uit verschillende onderdelen naar keuze – verdeeld over 1-4 losse dagen.

  • Kennis maken met systemisch werk en de systemische wetten; familiedynamiek en patronen in relaties en hoe je die aan de mediationtafel tegenkomt;
  • Onderzoeken van je eigen patronen (gave en opgave) uit je systeem van herkomst en de invloed daarvan op hoe je werkt als mediator;
  • Kennis over en inzicht in veel voorkomende patronen / verstrikkingen (bijv triangulatie of parentificering);
  • Inzicht in omgaan met verlies en emoties bij je cliënten en bij jezelf en kennis van hechtingspatronen die daarbij een rol spelen;
  • Inzicht in negatieve communicatiepatronen: Duivelse dialogen, Drama-driehoek en Relatiegiffen;
  • Inzicht in werken met teams: teamanalyse en mogelijke interventies
  • Ervaren van een eigen opstelling over waar je in het werk vaker tegen aan loopt om daarin het patroon te herkennen en een andere reactie te onderzoeken;
  • Gebruik maken van tafelopstellingen in gesprek met cliënten: oefenen met voorbeeldcasussen (echtscheiding, arbeidsconflict of burenruzie) en eigen casuïstiek.

Per dag kunnen er 2 onderdelen aan bod komen, waarvoor je 6 PE punten (MfN en/of vFAS) kunt krijgen. De opzet van mijn aanpak is dat ik de theorie deel, en vervolgens de deelnemers zoveel mogelijk zelf laat ervaren en werk met inbreng van de deelnemers. Wil je met een aantal collega’s of je intervisiegroep een workshop op maat?

Systemisch kijken naar relaties en conflicten

Om een indruk te krijgen wat het betekent om Systemisch te kijken naar relaties en conflicten, kun je hier mijn vlog daarover bekijken

Intervisiebegeleiding advocaten en mediators – erkend en geregistreerd bij vFAS en NOvA
Als erkend en geregistreerd intervisiebegeleider bij de vFAS en de NOvA begeleid ik intervisiegroepen van advocaten en mediators. Ik gebruik daarbij de beginselen van systemisch werken en (familie)opstellingen. Ook deel ik kennis van communicatiepatronen (relatiegiffen van Gottman, dramadriehoek – Transactionele Analyse) en hoe je die kunt herkennen, benoemen en ombuigen.

Op deze wijze kijken naar spelende vraagstukken, brengt een nieuw licht op de zaak en geeft mogelijkheden voor een andere aanpak. Het is leren op meerdere niveaus: niet alleen rationeel op kennisniveau, maar ook emotioneel op gevoelsniveau. En niet alleen op het niveau van wat zich tussen cliënten afspeelt, maar ook op het niveau van wat er gebeurt tussen de cliënten en de begeleider, en in de begeleider zelf.

Lees hier artikelen van Mayke Smit op Mr. Online over systemische aanpak in mediation.

‘Dynamieken ontrafeld aan de mediationtafel’; klik op de foto voor meer info!