06-53208769 mail@maykesmit.nl

https://mayfieldsjoint.nl/

Muziek heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Nog niet eerder realiseerde ik me hoezeer die ook als leermeester dient voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Tot ik vorig najaar in een band kwam zingen waarin iets anders van me werd gevraagd.

Vrije soul geblokkeerd
Jarenlang zong ik in a capella ensembles. Om tot harmonie te komen, was het nodig dat ik mijn eigen partij bleef zingen. Zodra ik uit de bocht vloog, stortte het hele arrangement in. Nu ik in een Funk & Soul band zing word ik juist uitgenodigd om vrijer te gaan zingen. Veel meer vanuit mijn ‘soul’. Nu deed ik dat thuis al wel en in vertrouwde settings, maar nog niet met onbekende mensen erbij. Doen wat ik kan en ken gaat me dan prima af. Direct vanuit mijn gevoel zingen, is voor mij toch even anders. Eerst blokkeer ik omdat ik te veel bezig ben met dat het meteen goed moet zijn: ik vind fouten maken vreselijk en daarom geef ik mezelf weinig experimenteerruimte. Daarnaast ben ik me heel erg bewust ben van ‘het publiek’ dat ik meteen zie als kritische ogen wat de blokkade versterkt. De omgeving haalt me weg van wat er uit mijzelf zou kunnen komen.

Dissonant nodig voor verandering en groei
Laatst werd ik in een workshop van Phoenix opleidingen uitgenodigd om een deel van Canto Ostinato te beluisteren en te voelen wat het met me deed. De eerste dissonante toon vond ik hinderlijk: het verstoorde wat er al heel mooi klonk. Toen de dissonant het spel overnam kwam er een nieuwe harmonie die nog mooier was dan de eerste. Voor mij stond dit symbool voor wat er in relaties en samenwerking ook geldt en nodig is voor groei. Altijd dezelfde harmonie blijven spelen verveelt op den duur of wordt zo eentonig dat je het niet echt meer hoort of kan waarderen. De dissonant is dus van wezenlijk belang om te komen tot nieuwe verbindingen en harmonieën. Dit past bij mijn visie dat conflicten kansen zijn voor groei en niet geschuwd moeten worden. Het hoeft niet verwijdering of het einde te betekenen. Het is de impuls om het of iets anders voor te zetten.

Ruimte voor jezelf in de groep
Samen met anderen muziek maken zonder teveel af te wijken van wat er voor jou belangrijk is, raakt eveneens andere kwetsbare delen van jezelf. Wat zijn de leidende principes in de groep? Staat de kwaliteit van de muziek voorop? Wil dat zeggen dat je je dan te schikken hebt in de rol die jij speelt? Of is gelijke verdeling van ieders bijdrage belangrijker? Wie bepaalt uiteindelijk? Hoe zorg je voor de ruimte voor jezelf in het grotere geheel? Nu ik zelf weer in een band zing is het bijzonder om daar die dynamiek mee te maken. Er is niet voor niks veel verloop in bands. Ieder komt in het samenspel kwetsbare delen van zichzelf tegen, en neemt slechte ervaringen uit eerdere bands mee.

Kansen tot groei
Op die manier kom ik in de muziek thema’s tegen van individuele systemen en ervaar ik hoe die bij elkaar komen. Fantastische spiegels en gelegenheden om mee te oefenen. Mij geeft het de uitnodiging om meer te zingen alsof niemand kijkt of alsof de ogen van anderen me niets uit maken. Leven vanuit mijn ‘soul’.

Hoe kom jij je kwetsbare delen tegen in samen spelen? En waartoe word jij uitgenodigd om af te wijken van wat je altijd gewend was te doen?

Wil je meer weten over de band waarin ik zing? Neem dan een kijkje op onze site: www.mayfieldsjoint.nl