06-53208769 mail@maykesmit.nl

Ins & Outs van het Moeder-Dochtergesprek

Tijdens ons eigen avontuur werden we heel benieuwd naar hoe andere moeders en dochters nu met elkaar het gesprek aangaan en waarover dan wel en ook niet gesproken wordt. Daartoe hebben we een vragenlijst opgesteld om ons daarover te informeren. Die lijst kan tevens dienen als leidraad om het gesprek met je moeder of je dochter (of je vader of zoon) aan te gaan.

We hebben de vragenlijst uitgezet bij voor ons bekende moeders en dochters om ons heen. De antwoorden waren interessant en divers. Hoewel er aan zo’n kleinschalig onderzoek geen algemeen geldende conclusies kunnen worden verbonden, hebben we hieruit wel bevestiging gevonden voor enkele van onze hypothesen en toch een aantal interessante voorzichtige conclusies getrokken.

Omdat we gedurende ons proces hebben ondervonden wat wel en niet werkt in het gesprek, hebben we die ervaringen als tips beschreven voor andere moeders en dochters die overwegen om het gesprek met elkaar aan te gaan. Ook hebben we oefeningen die we in onze workshops gebruiken uitgeschreven om zelf of als professional te kunnen toepassen.

Zowel de beschrijvingen over de antwoorden op de vragenlijst als die over de tips bevatten tevens interessante wetenswaardigheden en verwijzingen naar relevante literatuur.

Dit alles hebben we in een apart boek uitgegeven als verdiepende aanvulling op het boek Van je moeder moet je het hebben, van je dochter kun je het krijgen: Ins & Outs van het Moeder-Dochtergesprek. Dat is overal verkrijgbaar en te bestellen via deze link.

Ins & Outs van het Moeder-Dochtergesprek bestaat uit:

Hoe zit het bij andere moeders en dochters?
Ontwikkelingsfasen tussen moeders en dochters
Over hechting en de winst van het verdiepende gesprek
Tips voor dochters en moeders die het gesprek met elkaar aan willen gaan
Oefeningen en theoretische achtergronden
Vragenlijst voor dochters en moeders
Uitgebreide literatuurlijst