Hoe duurzaam ben jij?

Hoe duurzaam ben jij? – blog bij nieuwsbrief van mei 2016

Duurzaamheid is ‘hot’. Groener, bewuster, minder verspilling van waardevolle zaken. Als antwoord op de consumptiemaatschappij waar nieuw per definitie beter leek, gaan we steeds vaker nadenken hoe we oude spullen langer kunnen gebruiken of nieuw leven kunnen inblazen. Eigenlijk gaat het daarbij niet alleen over spullen, maar ook over mensen. Een goede vraag in deze tijd is dus hoe duurzaam jijzelf eigenlijk bent.

Als het gaat om mensen en vernieuwing dan denk ik bijvoorbeeld aan personeel in een organisatie. Bij reorganisaties zijn veel mensen hun baan niet meer zeker, en dat geldt vooral degenen die niet zijn meegegaan met de nieuwe ontwikkelingen. Ik doel tevens op privérelaties. Je kunt worden verruild voor een nieuwe partner omdat die net even leuker is en beter lijkt te passen met hoe de ander is gegroeid in de loop der tijd.

auto-1Bij de vraag of je als persoon duurzaam bent, gaat het er vooral om hoe jij met de tijd en veranderingen mee gaat. Veranderen en iets nieuws oppakken gaat sommige mensen gemakkelijk af. Anderen hebben daar meer moeite mee.

Ben je iemand die vaak veranderen wil, dan kun je je afvragen wat daarvan de onderliggende drijfveer is. Nieuw en beter willen is meestal begrijpelijk. Maar het kan ook zijn dat het niet zozeer te maken heeft met het willen van het nieuwe, maar vooral met onvrede met het oude. De interessante vraag is dan waar je van weg wilt; en of de nieuwe situatie je dat ook werkelijk gaat bieden. Er zijn dingen die je niet graag meemaakt in je leven. Helaas zijn dat nog wel eens dingen die uiteindelijk toch met je meegaan. Denk bijvoorbeeld aan pijnlijke gebeurtenissen als een overlijden van een belangrijk persoon in je leven. Of een gebeurtenis waarbij jij je slachtoffer voelt. Die pijn blijft. Hoe vaak je ook vernieuwing zoekt.

Andersom kan het zo zijn dat je alles het liefst houdt bij het oude, omdat je het prettig hebt en wel goed zit. Waarom zou je dan veranderen? Misschien ben je wel angstig om bij verandering iets kwijt te raken wat je hebt en nog niet te weten wat je ervoor in de plaats krijgt. Of heb je eerder verlies gekend en wil je dat niet nog eens meemaken. Toch verandert uiteindelijk alles. Het kan dus ook zijn dat je te maken krijgt met gedwongen verandering. Om daarin mee te kunnen gaan is het belangrijk dat je veerkrachtig blijft.

Het is een kunst om goed door veranderingen heen te gaan. Het vraagt om bewustzijn. Er zijn 3 fasen: 1. Verkennen: bewust worden van wat er aan de hand is, wat jouw plek is en wat je verliest van het oude of nog mist voor het nieuwe. 2. Verwerken: afscheid nemen van het verlorene en weten wat je nodig hebt voor het nieuwe en daaraan werken. 3. Verbinden: van ratio en gevoel, van oud naar nieuw en van nieuw naar de toekomst. Als je dat weet te doen in aanloop naar welke verandering dan ook, dan ben je volgens mij duurzaam bezig. Je verspilt minimaal, bent proactief en kunt zo nog heel veel langer meegaan.

Wat doe jij er aan om duurzaam te blijven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *